Alarmbeveiliging

Sinds geruime tijd is er een degelijke Belgische wetgeving die de beveiligingsmarkt sterk heeft beïnvloed. De Wet Tobback van 1992 heeft als doel gehad om de charlatans uit de beveiligingssector te weren. Men kan enkel beveiligingsapparatuur installeren indien men voldoet aan strenge eisen. Dit zowel voor de onderneming als voor het personeel. Men moet immers beschikken over een erkenningsnummer die overgaat naar een vergunning die we moeten bekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA). Het erkenningsnummer van ECS-Security is 20-2067-10.

Registratie van alarmsystemen

Iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft, is verplicht dit te registreren. Dit kan online via Police on web.

Wie aangesloten is op een alarmcentrale hoeft hiervoor niets te doen, aangezien zij deze registratie uitvoert voor haar klanten.

Voor technische problemen met de online registratie kunt u terecht bij de federale overheidsdienst voor Beleid en Ondersteuning.

Meer informatie in de brochure 'Geen (node)loos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen'.

Camerabeveiliging

Vanaf 10 november 2017 worden er door het Ministerie van Binnenlandse zaken (BIZA) nieuwe voorwaarden opgelegd. Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die camerasystemen plaatst over een vergunning voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken. ECS-Security voldoet ook deze nieuwe voorwaarden.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze Europese reglementering moet de EU-burgers nog beter beschermen wanneer er persoonsgegevens van hen worden verwerkt.

Aangifte doen bij de privacycommissie

Als u een bewakingscamera plaatst, bent u verplicht om hiervan aangifte te doen bij de privacycommissie.

In principe moet de aangifte gedaan worden door de eigenaar van de camera bij de privacycommissie.

Indien de camerawet van toepassing is, wordt hiervoor enkel nog een elektronische aangifteprocedure voorzien. U hoeft geen aangifte te doen wanneer u een camera.

installeert op een plaats die niet toegankelijk is voor publiek en dus alleen dient voor gebruik in uw eigen woning.

Deze aangifte kost 25 euro en doet u uiterlijk de dag voor ingebruikname van de bewakingscamera.

Hierbij twee handleidingen met foto’s van de verschillende schermen en stappen voor het indienen van een aangifte:

Image
Pictogram

Na deze procedure ontvangt u een bewijs van aangifte en een kennisgeving dat uw aanvraag in principe binnen de 21 dagen afgewerkt zal worden. Nadien krijgt u een bevestiging van de aangifte en een kopie van zowel de aangifte als de factuur.

Het recente KB ‘Pictogram’ dat op 10/02/2008 in het Belgische Staatsblad verscheen, bepaalt dat, in navolging van de nieuwe Camerawet van 21 maart 2007 (in voege sinds 31/05/2007) ieder door u geplaatst camerasysteem bij uw klanten voorzien dient te worden van het wettelijke uniforme pictogram dat aan de gefilmde de melding geeft dat hij/zij gefilmd wordt. De gefilmde heeft steeds het recht om deze beelden te bekijken.

Fiscale voordelen

Bedrijven kunnen daarenboven genieten van fiscale aftrek voor de kosten van beveiligingsdiensten.

Meer info of een vrijblijvende offerte?

Neem contact op